25646: علوم اعصاب پیشرفته
نام درس: علوم اعصاب پیشرفته (Advanced Neuroscience)
شماره درس: 25646
پیش‌نیاز(ها): 25749 (مبانی علوم اعصاب)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403