25661: یادگیری در مغز و ماشین 1
نام درس: یادگیری در مغز و ماشین 1 (Learning in Brain and Machine 1)
شماره درس: 25661
پیش‌نیاز(ها): 25749 (مبانی علوم اعصاب)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403