25662: علوم اعصاب حرکتی
نام درس: علوم اعصاب حرکتی (Movement Neuroscience)
شماره درس: 25662
پیش‌نیاز(ها): 25749 (مبانی علوم اعصاب)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: دکترا
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403