25665: کنترل حرکتی
نام درس: کنترل حرکتی (Movement Control)
شماره درس: 25665
پیش‌نیاز(ها): 25749 (مبانی علوم اعصاب)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: دکترا
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403