25704: آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
نام درس: آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ (Analog Electronics Lab)
شماره درس: 25704
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25761 (الکترونیک آنالوگ)
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 16 / 3 / 1403