25709: آز سیستم‌های غیر خطی
نام درس: آز سیستم‌های غیر خطی (Nonlinear Systems Lab)
شماره درس: 25709
پیش‌نیاز(ها): 25794 (سیستم‌های غیر خطی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 17 / 3 / 1403