25713: آزمایشگاه عایق‌ها و فشار قوی 
نام درس: آزمایشگاه عایق‌ها و فشار قوی (Dielectrics and HV Lab)
شماره درس: 25713
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25783 (عایق‌ها و فشار قوی)
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403