25719: آزمایشگاه پیشرفته برنامه‌نویسی
نام درس: آزمایشگاه پیشرفته برنامه‌نویسی (Advanced Programming Lab)
شماره درس: 25719
پیش‌نیاز(ها): 25754 (ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 17 / 3 / 1403