25758: سیستم‌های نهفته  
نام درس: سیستم‌های نهفته (Embedded Systems)
شماره درس: 25758
پیش‌نیاز(ها): 25771 (طراحی سیستم‌های میکروپروسسوری)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 31 / 1 / 1403