25759: مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه  
نام درس: مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه (Electrical Circuits and Lab)
شماره درس: 25759
پیش‌نیاز(ها): 25720 (آشنایی با مهندسی برق)
هم‌نیاز(ها): 22034 (معادلات دیفرانسیل)
تعداد واحد: 4
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403