25766: مایکروویو و آنتن‌ها
نام درس: مایکروویو و آنتن‌ها (Microwaves and Antennas)
شماره درس: 25766
پیش‌نیاز(ها): 25762 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 31 / 1 / 1403