25820: دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
نام درس: دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (MSc Thesis Defense)
شماره درس: 25820
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 6
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403