25825: بینائی کامپیوتری در محیط‌های هوشمند
نام درس: بینائی کامپیوتری در محیط‌های هوشمند (Computer Vision in Smart Environments)
شماره درس: 25825
پیش‌نیاز(ها): 25742 (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 2 / 1403