25829: نظریه اطلاعات کوانتومی
نام درس: نظریه اطلاعات کوانتومی (Quantum Information Theory)
شماره درس: 25829
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25128 (تئوری اطلاعات و کدینگ)
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 2 / 1403