25834: بینایی چنددوربینی
نام درس: بینایی چنددوربینی (Multi-Camera Vision)
شماره درس: 25834
پیش‌نیاز(ها): 25742 (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 2 / 1403