25839: جنگ الکترونیک 2
نام درس: جنگ الکترونیک 2 (Electronic Warfare 2)
شماره درس: 25839
پیش‌نیاز(ها): 25117 (جنگ الکترونیک)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403