25847: شبکه‌های موبایل ابری نرم‌افزار محور
نام درس: شبکه‌های موبایل ابری نرم‌افزار محور (Cloud Software Mobile Networks)
شماره درس: 25847
پیش‌نیاز(ها): 25751 (سیستم‌های مخابراتی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: زمستان 1398

توضیحات:
اهداف اصلی این درس عبارتند از:
 • ارایه اکوسیستم‌های Advanced 4G و 5G برای درک عمیق ساختار و قابلیت‌های سیستم‌های نوین مخابراتی موبایل
 • ارایه تجربه عملی با برنامه‌نویسی ساختارهای نوین شبکه موبایل با استفاده از ابزارهای نوین Open source
 • قابلیت شناسایی گزینه‌های فناوری و کاربردهای نوین
 
سرفصل‌ها:
 • آشنایی با شبکه‌های موبایل نسل 4 و آینده:
  • مروری بر سیستم‌های LTE
  • ایده‌های نوین در 4G و شبکه‌های پس از آن
  • مسیر حرکت از 4G به شبکه‌های نسل5
 • تحول شبکه‌های موبایل به شبکه‌های ابری
  • مبانی مجازی سازی المان‌های شبکه
  • مدل‌های توالی VNF‌ها و بهینه‌سازی آن‌ها
  • محاسبه ابری لبه شبکه
  • شبکه ابری مخابراتی
 • ساختار شبکه‌های آینده موبایل
  • ساختار شبکه سرویس‌محور
  • برش‌دهی E2E شبکه
  • شبکه‌های موبایل نرم‌افزارمحور
  • مدل‌سازی مجازی‌سازی و بهینه‌سازی منابع
 • مدیریت شبکه
  • آشنایی با مدیریت شبکه MANO 
  • AI، SON و حلقه بسته کنترلی در MANO
  • اتوماسیون ابری میان دامنه‌ای

مراجع:
 • P. March, et al., 5G System Design: Architectural and Functional Considerations and Long Term Research, John Wiley & Sons, 1st  Edition, 2018
 • M. Liynage, A. Gurtov, M. Ylianttila, Software Defined Mobile Networks, Beyond LTE Network Architecture, John Wiley & Sons, 1st Edition, 2015
 • Open Network Automation Platform (ONAP), A Linux Foundation Project
 • 5GPP Architecture Working Group, View on 5G Architecture, July 2016
 • P. Rost, et al., Mobile Network Architecture Evolution Toward 5G, IEEE Comm. Mag., Vol. 54, No. 5, May 2016.
 • I. Afolabi, et al., Network Slicing and Softwarization: A Survey on Principles, Enabling Technologies, and Solutions, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 20, Issue 3, 2018
 • N. Abbas, et al., Mobile Edge Computing: A Survey, IEEE IoT Journal, Vol. 5, Issue 1, Feb. 2018
 • ETSI White Paper, Improved Operator Experience through Experiential Networked Intelligence, 2017


 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 3 / 1403