25900: رساله دکتری
نام درس: رساله دکتری (PhD Thesis)
شماره درس: 25900
پیش‌نیاز(ها): 25000 (امتحان جامع دکترا)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 24 (متغیر)
مقطع: دکترا
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403