اساتید پیشکسوت

دکتر عباس پور، علی

استاد

طبقه دوم -216 بال غربی

982166164348

abbaspour@sharif.edu
صفحه شخصی

دانلود

دکتر اعتمادی، سید محمد

برق

دانلود

دکتر آلن باغداساریان

برق

دانلود

دکتر اسماعیل ثنایی

الکترونیک دیجیتال

دانلود

دکتر انجر قلی

برق

دانلود

دکتر بهدشتی

برق

دانلود

دکتر جواد ساعی

برق

دانلود

دکتر حاجی فیروز آبادی

برق

دانلود

دکتر حبیب الله خاکزار

برق

دانلود

دکتر خراسانی، سینا

استاد

الکترونیک فوتونیک

دانلود

دکتر رحیم فائز

فیزیک ادوات نانو و کوانتمی

آدرس:
طبقه همکف- 112بال غربی
تلفن:
982166164360
ایمیل:
faez@sharif.edu
Home page

دانلود

دکتر سید محمد حسین علوی

الکترونیک

دانلود

دکتر سیروس صدوقی

الکترونیک دیجیتال

آدرس:
طبقه پنجم - 516 بال شرقی
تلفن:
982166165906
ایمیل:
sadughi@sharif.edu

دانلود

دکتر شاهرخ شیبانی

مخابرات

دانلود

دکتر شجاع

برق

دانلود

دکتر صمصام

برق

دانلود

دکتر عباس چمران

برق

دانلود

دکتر عراقی

برق

دانلود

دکتر علی عباسپور

برق

دانلود

دکتر علی محمد رنجبر

قدرت

دانلود

دکتر فاتحی

برق

دانلود

دکتر فرخ مروستی

پردازش سيگنال و تصوير و سيستمهاي چند رسانه اي

آدرس:
طبقه اول -104 بال غربی
تلفن:
982166164354
ایمیل:
marvasti@sharif.edu
 

"هوش مصنوعی: شهرهای هوشمند -خودروهای خودران/هوشمند

پردازش سیگنال: پردازش سیگنالهای گرافی -تخمین موقعیت و سرعت اهداف در رادارهای چند ورودی- چند خروجی مبتنی بر تنکی یادگیری ماشین: سامانه‌های توصیه‌گر یوتیوب، نت‌فلیکس - سامانه‌های مالی هوشمند - مخابرات سیار: تکنیکهای مدولاسیون نسل ۶ و ۷ - Image and video inpainting and super-resolution"

دانلود

دکتر قصبه ای

برق

دانلود

دکتر محمد اعتمادی

الکترونیک

دانلود

دکتر محمود تابنده

الکترونیک دیجیتال

آدرس:
طبقه اول -106بال غربی
تلفن:
982166164330
ایمیل:
tabandeh@sharif.ir

دانلود

دکتر محمود تبیانی

مخابرات

دانلود

دکتر محمود نحوی

سیستم

دانلود

دکتر محمود پور کرمانی

برق

دانلود

دکتر معصوم نیا

برق

دانلود

دکتر مهدی احسان

قدرت

آدرس:
طبقه سوم - 312 بال غربی
تلفن:
982166164324
ایمیل:
ehsan@sharif.edu

هماهنگی تراکنشی به منظور مدیریت انرژی در ریزشبکه ها

دانلود

دکتر مهرداد شریف بختیار

الکترونیک آنالوگ و میکروالکترونیک

آدرس:
طبقه دوم -211 بال غربی
تلفن:
982166164342
ایمیل:
msharif@sharif.edu
 

دانلود

دکتر هاشمیان

برق

دانلود

دکترمسعود جهانبگلو

الکترونیک

دانلود

دکترهمایون هاشمی

مخابرات

دانلود

مرحوم دکتر همایون سراجی

برق

دانلود

مرحوم دکتر کسری برکشلی

برق

دانلود

مرحوم مهندس اقبالی

برق

دانلود

مرحوم مهندس وکیل

برق

دانلود

مهندس اشرف

برق

دانلود

مهندس محسن ظهیر امامی

برق

دانلود