تحصیلات تکمیلی

معرفی

دانشکده مهندسی برق با آموزش روزآمد و تعریف رساله های پژوهشی در موضوعات روز دنیا و با در نظر داشتن مسائل مورد نیاز کشور، توانایی های علمی-پژوهشی و مهارت های فنی دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را افزایش داده و با تحقق استعدادهای بالقوه ایشان شرایط ورودشان به بازار کار ملی و جهانی را تسهیل می کند. این دانشکده در زمینه‌های‌ تخصصی مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک، سیستم‌های الکترونیک دیجیتال، سیستم‌های‌ قدرت‌، الکترونیک‌ قدرت‌ و ماشین‌های‌ الکتریکی‌‌، مخابرات سیستم، مخابرات میدان و موج، مخابرات امن و رمزنگاری، کنترل‌ و بیوالکتریک‌ دارای‌ دوره‌های‌ تحصیلات تکمیلی است.

ارتقای کیفی و نظارت بر حسن اجرای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری وظیفه اصلی این معاونت در حوزه تحصیلات تکمیلی است. تعیین ظرفیت و چگونگی پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تایید و تصویب پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در کنار نظارت بر حسن انجام و تعیین نحوه دفاع از آنها از اهم وظایف اصلی این معاونت و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به شمار می آیند. این شورا مرکب از رییس، معاون تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده است.

فرم‌ها و اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

دوره‌های دکتری مستقیم


Responsive Image
آدرس پستی: تهران،خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، بال غربی دانشکده ،طبقه اول،دفتر تحصیلات تکمیلی
شماره تماس با دفتر: ۶۶۱۶۴۳۶۳-۶۶۱۶۴۳۸۰
شماره فکس:۶۶۰۳۶۵۹۲
ایمیل: grad_office@ee.sharif.edu