هسته‌های فناوری
 •  سامانه‌های استخراج و تحلیل داده‌های چاه‌های نفت و گاز

  • صنعت حفاری
 • سامانه‌های حمل و نقل هوشمند - Intelligent Transition System(ITS)

  • پلاک خوان
 • سامانه‌های ساختمان هوشمند

  • بهینه سازی مصرف انرژی
 • پردازش زبان طبیعی و گفتار (NLP)

  • ترجمه همزمان (موتور جستجو)
 • اینترنت اشیاء - Internet Of Things(IOT)

 • رمزنگاری

  • ​​​​​​​الگوریتم‌های رمز سبک
  • رمزهای پساکوآنتومی
 • ساخت دستگاه بومی اسکنر بدن (Body Scanner)  مبتنی بر فناوری امواج میلی‌متری توسط اساتید دانشکده مهندسی برق