آموزش های تخصصی دانشکده مهندسی برق

دوره آموزشی: " روش های آشکارسازی، اندازه گیری، پایش و مکان یابی تخلیه جزئی (PD)  در تجهیزات ولتاژ بالا ( مقدماتی) " ؛ توسط جناب آقای دکتر مهدی وکیلیان ، جناب آقای دکتر کیوان فیروزی، جناب آقای دکتر ولیزاده، جناب آقای مهندس ژاله باغی و جناب آقای مهندس وثیق زاده ؛ در دانشکده مهندسی برق برگزار شد.

​​​​​​​

​​​​​​​