انتصاب

25 Jan 2023
220

 
 جناب آقاي دکتر محمد رضا  پاکروان انتصاب جنابعالی را به عنوان "رئيس كميته ارتباط با صنعت" (Industrial Relations  Committee) بخش ايران  IEEE تبریک عرض می نماییم. اميدوارم با عنايات باري تعالي، در کلیه امور محوله موفقيت روزافزون داشته باشيد.