بازدید برگزیدگان جشنواره مصطفی از دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف​​​​​​​پروفسور
احمد حسن و پروفسورمورات اویسال به عنوان دو نفر از برگزیدگان پنجمین دوره جایزه مصطفی(ص) به  دانشگاه صنعتی شریف آمده‌اند و از دانشکده مهندسی برق بازدید کردند.

پروفسور ­احمد حسن استاد دانشگاه کویینز، کانادا، متولد سال ۱۳۵۵ در مصر است که با اثر کاوش مخازن نرم‌افزاری (MSR) در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته می‌شود و برای توسعه حوزه کاوش مخازن نرم‌افزار (MSR) و دیگر فعالیت‌های خود در زمینه مهندسی نرم‌افزار و برنامه‌نویسی برگزیده امسال جایزه مصطفی(ص) شد.

پروفسور مورات اویسال برگزیده مقیم کشور‌های اسلامی جایزه مصطفی ۲۰۲۳ است که متولد ۱۳۵۲ در ترکیه و استاد دانشگاه نیویورک ابوظبی امارات است که با اثر فناوری ارتباطات بی‌سیم نوری در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزیده امسال مصطفی شد.

​​​​​​​