بازگشت همه به سوی اوست

05 Feb 2023
165

 

جناب آقای دکتر تواضعی بدینوسیله درگذشت پدر همسر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم از طرف اعضاء هیئت علمی و همکاران دانشکده مهندسی برق تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان، رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت داریم.