برنامه ارائه "مجموعه‌ مدل‌های زبانی فارسی گروه MCINEXT همراه اول"

برنامه ارائه "مجموعه‌ مدل‌های زبانی فارسی گروه MCINEXT همراه اول" در نمایشگاه الکامپ توسط جناب آقای دکتر آرش آمینی، جناب آقای دکتر تهموری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج فارس، ۱۱ تیر1403 برگزار شد.