تسلیت درگذشت مادر خانم گرامی جناب آقای دکتر اورعی

جناب آقای دکتر    اورعی

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر خانم گرامیتان را تسليت عرض نموده، و از درگاه حق تعالي رحمت واسعه براي آن مرحومه و صبر و شكيبايي براي شما  و سایر اعضای خانواده محترم مسئلت داريم.                                            

                                            دانشکده مهندسی برق