تسلیت در گذشت پدر گرامی جناب آقای دکتر حسینی

جناب آقای دکتر حسینی

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را تسليت عرض نموده، و از درگاه حق تعالي رحمت واسعه براي آن مرحوم و صبر و شكيبايي براي شما  و سایر اعضای خانواده محترم مسئلت داريم.

                                                                                        دانشکده مهندسی برق