جلسه دوم طرح راه مهندسی برق

" مدل‌سازی و کنترل سامانه‌های فیزیولوژیک، بیورباتیک، پیاده‌سازی هوش‌مصنوعی در پزشکی"، توسط جناب آقای دکتر جاهد در دانشکده برق، کلاس برق۴، چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ، ساعت:  ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ برگزار خواهد شد.


​​​​​​​