خبرنامه بهمن ماه

خبرنامه بهمن ماه

شماره چهارم، بهمن ماه 1402 خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. علاقه مندان می توانند خبرنامه را از لینک زیر دریافت کنند.

دانلود فایل