درخشش شریفی‌ها در بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

کسب مدال در بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

 دانشجویان دانشکده مهندسی برق۱ طلا، ۱ نقره (۳ رتبه ۱ تا ۱۰)، آقایان علی مجلسی کوپایی، کامیار رجبعلی فرد و علی آراسته در رشته مهندسی برق موفق به دریافت مدال شدند

آقای علی مجلسی کوپایی موفق به کسب مدال طلا و آقای کامیار رجبعلی فرد در رشته مهندسی برق موفق به دریافت مدال نقره بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور شدند. برای این عزیزان کسب این عنوان شایسته را صمیمانه تبریک عرض می نماییم و آرزوی موفقیت های روزافزون داریم.