دستگاه ساخته شده توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف به عنوان محصول برتر جشنواره فن بازار صنعت برق ایران معرفی شد


​​​​​​​

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، محصول مشترک دانشگاه صنعتی شریف و شرکت تولید فناوری دانش محور آذربایجان با عنوان "دستگاه سیار اندازه‌گیری تخلیه جزئی در تجهیزات فشارقوی" موفق شد در نخستین جشنواره فن بازار صنعت برق ایران، به عنوان  محصول برتر شناخته و لوح تقدیر دریافت کند.

دکتر مهدی وکیلیان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گفت: لوح تقدیر دریافتی مربوط به شرکت دانش بنیان"تولید فناوری دانش محور آذربایجان" است که موافقتنامه رویالتی را با دانشگاه صنعتی شریف دارد. طبق این موافقتنامه دانشگاه شریف بازوی علمی و تحقیقاتی و کنترل کیفی محصول، تحقیق و توسعه و آموزش‌های تخصصی لازم در زمینه دو دستگاه اندازه‌گیری تخلیه جزئی PDCAM , PDMA آن شرکت است.

وی افزود: این اولین موفقیت دانشگاه صنعتی شریف در قراردادهای رویالتی خود در این سطح است. موفقیت‌های این چنینی برای دانشگاه و برای محققین جوان دانشگاه، ارائه یک الگو و نقشه راه است که می‌توانند از این طریق، قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود را به صنعت عرضه نمایند و نیازهای صنعت به محصول‌های فناورانه را پدید آورند.


​​​​​​​شایان ذکر است؛ آزمایشگاه تحقیقاتی فشار قوی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تحت سرپرستی و راهنمایی‌های دکتر مهدی وکیلیان استاد این دانشکده، طراحی و ساخت «دستگاه اندازه‌گیری سیار تخلیه جزئی» را از سال 1396 آغاز نموده است و دکتر کیوان فیروزی و دکتر مهرداد ولی‌زاده دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف موسسین شرکت دانش محور آذربایجان هستند.