سخنرانی علمی با موضوع: Unconventional Approaches to In-Sensor and Near-Sensor Computingسخنران : آقای دکتر بهراد بحرینی- استاد دانشگاه سایمون فریزر کانادا

زمان : دوشنبه 1401/5/24 ساعت 15 الی 16:30

مکان : دانشکده مهندسی برق - کلاس برق 4