سلسله جلسات جریان

13 May 2023
183


 

سلسله جلسات جریان برگزار می‌کند:

دکتر محمدحسین یاسائی میبدی استادیار دانشکده‌ی برق دانشگاه صنعتی شریف

نظریه اطلاعات، سیر پیدایش تا کاربرد‌های آن جلسه

به دو صورت حضوری و مجازی می‌باشد.

شرکت در جلسه، برای عموم آزاد است.
دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، سالن کهربا
سوالات خود را با پشتیبانی جریان لطفا در میان بگذارید.
EE_Jaryan@

EEResana@