سمینار افق‌های آینده‌ مهندسی برق و کامپیوتر

سمینار تحت عنوان: " تصویربرداری اولتراسوند و فوتواکوستیک در کاربردهای تشخیصی پزشکی"، توسط خانم دکتر زهرا کاوه‌وش، دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

برای کسب اطلاعات بیشتر پوستر را ملاحظه نمایید:


​​​​​​​