نشست اطلاع رسانی جشنواره و فن بازار

نشست اطلاع رسانی جشنواره و فن بازار با حضور مسئولین و نمایندگان شرکت برق منطقه ای تهران ، 14 آبان ماه 1402 در سالن کهربا برگزار شد.


​​​​​​​