پنل تخصصی "آینده‌ی فناوری‌های کوانتوم با توجه به تجربیات گذشته"

پنل تخصصی "آینده‌ی فناوری‌های کوانتوم با توجه به تجربیات گذشته"
با حضور اساتید برجسته: دکتر علیرضا بهرام‌پور، دکتر حمید لطیفی، دکتر جواد صالحی، دکتر وحید کریمی پور، دکتر مهدی فردمنش، در دانشگاه صنعتی شریف-سالن جابربن حیان اسفندماه 191402 برگزار شد.  

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

 

​​​​​​​