سخنرانی علمی با موضوع: Computational Intelligence and Fuzzy Reinforcement Learning

 


 

 

 

 

 

آقای دکتر حمید برنجی ( Former Scientist at NASA Ames Research Center in the AI Research Branch )

Computational Intelligence and Fuzzy Reinforcement Learning; موضوع
زمان : سه شنبه مورخ 1403/2/11 ساعت 16:30 الی 18
مکان : دانشکده مهندسی برق، سالن چمران
آدرس لینک : https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1
(ورود بعنوان مهمان ، با وارد کردن نام و نام خانوادگی )

دفتر معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق

 

 

دانلود فایل