درس‌های مشترک کارشناسی مهندسی برق
ردیف درس شماره درس واحد
1 کارآموزی 25700 0
2 آشنایی با مهندسی برق 25720 0
3 کارورزی مهندسی برق 25730 0
4 تئوری مدارهای الکتریکی 25731 3
5 ریاضی مهندسی 25735 3
6 سیگنال‌ها و سیستم‌ها 25742 3
7 مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه 25759 4
8 برنامه‌سازی شیءگرا 25767 3
9 مبانی برنامه‌سازی 25768 3
10 حس‌گری و اندازه‌گیری 25769 3
11 اخلاق مهندسی و محیط زیست 25770 1
12 پروژه کارشناسی 1 25780 1
13 پروژه کارشناسی 2 25790 2
14 روش‌های ریاضی در مهندسی 25872 2
15 اقتصاد مهندسی کاربردی 25876 3
آخرین به‌روزرسانی: 9 / 3 / 1403