آزمایشگاه های آموزشی

آز الكترونيك
سرپرست آزمایشگاه:دكتر کاوه وش
کارشناس:زهره ياوري
66164308
اتاق415 غ
آز مدارهای الکتریکی
سرپرست آزمایشگاه:دكتر کابلی
کارشناس: مهندس علیرضا عبداللهی
66164341
 اتاق314 غ
آز الكترونيك صنعتی
سرپرست آزمایشگاه:دكتر تهامی
کارشناس:
66165997
 اتاق017 ش
آز پروژه های دانشجويی
سرپرست آزمایشگاه:دكتر حاج صادقي
کارشناس:مهدی تختی
66165998
 اتاق105ش
آز پردازش سيگنالهای ديجيتال
سرپرست آزمایشگاه:دكتر بابايی زاده
کارشناس:
66164913
اتاق103 ج
آز تبديل انرژي الكتريكی
سرپرست آزمایشگاه:دكتر ذوالقدری
کارشناس:محمد زمان هراندهی
66164373
محوطه
آز حفاظت سیستمهای قدرت
سرپرست آزمایشگاه:دكتر وكيليان
کارشناس:
66164315
 اتاق 319غ
آز سيستمهای ديجيتال
سرپرست آزمایشگاه:دكتر باقری
کارشناس:مهندس خدیجه قربانی
66164320-66164328
اتاق404 غ
آز شبيه سازی سيستمهاي قدرت
سرپرست آزمایشگاه:دكتر احسان_دكتر حسينی
کارشناس:
66164316
اتاق318 غ
آز فشار قوی
سرپرست آزمایشگاه:دكتر وكيليان
کارشناس:مهندس رئیس پارسی
66164310
محوطه
آز سيستمهای كنترل خطی
سرپرست آزمایشگاه:دكتر نوبختی
کارشناس: مهندس شهروزی
66164319
 اتاق408 غ
آز مايكروويو
سرپرست آزمایشگاه:دكتر فرزانه
دكتر بنائی
کارشناس:
66164313
اتاق416 غ
آز سيستمهای ميكروپرسسور
سرپرست آزمایشگاه:دكتر تابنده
کارشناس:
اتاق013ش همکف
اتاق66165996
آز مدارهاي مخابراتی
 
سرپرست آزمایشگاه:دكتر مدی

کارشناس:اکبر امينی
66164322
 اتاق308 غ
آز مهندسي پزشكی
سرپرست آزمایشگاه:دکتر جاهد
کارشناس: مهندس میترا خالقیان
   
66164317
اتاق407 غ
آز مخابرات ديجيتال
سرپرست آزمایشگاه:دکتر آشتیانی
کارشناس:
66165975
 اتاق308 ش
آز تبدیل انرژی الکتریکی 2
سرپرست آزمایشگاه:دکتر ذوالقدری
کارشناس:مهندس شقایق شهبازی
66164332
محوطه
رباتیک
سرپرست آزمایشگاه:دکتر نامور
کارشناس:محمد زمان هراندهی

 
66164378
ساختمان قدیم طبقه منفی 1
کنترل صنعتی - مدرن - غیر خطی
سرپرست آزمایشگاه:دکتر نوبختی
کارشناس:ابراهیم سراج
66164369
ساختمان قدیم طبقه اول