مایکرویو و فوتونیک

دکتر احمدی بروجنی، مهدی

استادیار

  طبقه ششم-612 بال شرقی
982166165929

 ahmadi@sharif.edu
Homepage

طراحی و پیاده سازی سامانه تصویربرداری موج میلیمتری برای تشخیص بلادرنگ اشیاء فلزی پوشانده شده در فواصل دور در فرکانس 100 گیگاهرتز

طراحی و تحلیل موجبرهای جدید مبتنی بر ساختارهای پلازمونی برای پیاده سازی ادوات موجبری مورد نیاز در مدارهای مجتمع موج میلیمتری و تراهرتز

طراحی، تحلیل و ساخت ادوات الکترومغناطیسی مختلف از قبیل آنتن، مبدلهای قطبش، عدسی و بازتابنده در باندهای موج میلیمتری و تراهرتز

دانلود

دکتر اکبری، محمود

دانشیار

طبقه همکف- 002 بال غربی
  982166164372

 makbari@sharif.edu
Homepage

طراحی و شبیه‌سازی حسگر مغناطیسی CMOS برای کاربردهای زیست-حسگری

دانلود

دکتر بنایی، علی

استاد

طبقه سوم - 301 بال غربی
982166164355

 banai@sharif.edu
Homepage

طراحی و ساخت اسیلاتورهای مایکروویو بسیار کم نویز

دانلود

دکتر خواصی، امین

دانشیار

طبقه هفتم -709 بال شرقی
982166164392

khavasi@sharif.ir
Homepage

ساخت بیوسنسور متامتریالی برای تشخیص سلولهای در گردش خون/ویروس - سرویس های ESIM بر بستر ماهواره های مخابراتی و منظومه های ماهواره ای - ساخت سیستم تصویربرداری موج میلیمتری - بهبود مصونیت بردهای مدار چاپی در برابر تابش های خارجی

دانلود

دکتر رجائی سلماسي، بهزاد

دانشیار

طبقه ششم-620 بال شرقی
982166165936

 rejaei@sharif.edu
Homepage

دانلود

دکتر شیشه گر، امیراحمد

استاد

طبقه دوم - 210 بال غربی
982166164371

 shishegar@sharif.edu
Homepage

حل مسائل پیچیده الکترو مغناطیس با کمک روشهای یادگیری ماشین - تصویربرداری مایکروویو برای کاربرد پزشکی - الکترومغناطیس و کاربرد آن در درمان سرطان

دانلود

دکتر فرزانه، فروهر

استاد

طبقه سوم - 310 بال غربی

 

982166164331

 farzaneh@sharif.edu
Homepage

جهت یاب و شکل دهی پرتو در آرایه های آنتن سه بعدی هوشمند - جهت یابی مایکروویو پهن باند بر مبنای تداخل سنجی فاز - تحلیل و طرّاحی فرستنده چند ورودی-چند خروجی با حلقه قفل فاز برای کاربرد در موج میلیمتری

دانلود

دکتر معماریان، محمد

دانشیار

 
طبقه ی اول - 109 بال غربی
982166164352

 mmemarian@sharif.ir
Homepage

ایزولاسیون، تقویت، و تبدیل فرکانس با سیستم ها و ادوات نوین متغیر با زمان از مایکروویو تا نور - پیاده سازی نوری و مایکروویو کامپیوترهای مبتنی بر شبکه های عصبی عمیق و مخزنی - طراحی و بکارگیری فرامواد و فراسطوح برای هدایت و پراکندگی غیر متداول امواج مخابراتی و نوری جهت بهبود ارتباطات مخابراتی

دانلود

دکتر مهرانی، خشایار

استاد

 

  طبقه اول - 111 بال غربی
  982166164326
  mehrany@sharif.edu
Homepage

فوتونیک ساختارهای متغیر با زمان - شبکه های عصبی نوری - اپتومکانیک

دانلود