سیستم‌ها و شبکه‌های مخابراتی

دکتر امینی، آرش

دانشیار

طبقه هفتم- 718 بال شرقی

982166164382

aamini@sharif.edu
صفحه شخصی

سامانه ارزیابی کیفیت صدا، تصویر و ویدئو به کمک معیارهای مختلف - سامانه تشخیص و تعقیب افراد در یک ساختمان با چندین دوربین - مدل سازی و پردازش سیگنال (به خصوص تصویر) به کمک گراف

دانلود

دکتر آشتیانی، فرید

دانشیار

طبقه هفتم- 607 بال شرقی

982166165924

ashtianimt@sharif.edu
صفحه شخصی

آنالیز و بهبود تاخیر در سیستمهای ذخیره سازی و واکشی داده در شبکه های موبایل-آنالیز و بهبود کارایی شبکه های نسل ششم با توجه به فناوری های نوظهور مانند سطوح هوشمند جهت هدایت هوشمندانه امواج - آنالیز و طراحی پروتکلهای شبکه با توجه به معیار پایه ای سن اطلاعات

دانلود

دکتر بابایی زاده، مسعود

استاد

طبقه ششم - 608 بال شرقی

982166165925

mbzadeh@sharif.edu
صفحه شخصی

یادگیری توزیع‌یافته در سیستم‌های کنترلی نامتراکم - استراتژی بهینه درمان در بیماری‌های با دینامیک تکاملی - قیمت‌گذاری بهینه در سامانه های تبلیغاتی آنلاین

دانلود

دکتر باستانی، محمدحسن

دانشیار

طبقه سوم - 311 بال غربی

982166164321

bastanih@sharif.edu
صفحه شخصی

دانلود

دکتر بهروزی، حمید

دانشیار

طبقه ششم - 604 بال شرقی

982166165946

behroozi@sharif.edu
صفحه شخصی

Secure Communication for the Internet-of-Things, and for UAV-aided Cooperative Multiple Access Network using Machine-Learning based Physical Layer Techniques - Hybrid Precoding and Beamforming with Deep Learning for Millimeter Wave massive MIMO and 5G Communication Networks - MIMO Radars: Detection, DOA Estimation, Sparse Antenna and Pulse Placement

دانلود

دکتر بهنیا، فریدون

استاد

طبقه جهارم - 421 بال شرقی

982166165967

behnia@sharif.edu
صفحه شخصی

دانلود

دکتر پاک روان، محمدرضا

دانشیار

طبقه ششم - 605 بال شرقی

982166165922

pakravan@sharif.edu
صفحه شخصی

بهسازی طراحی و پیاده سازی شبکه های مخابرات نوری و بی سیم برای تبادل داده ها در شبکه های نسل جدید

دانلود

دکتر حسین خلج، بابک

استاد

طبقه چهارم -413 بال شرقی

982166165958

khalaj@sharif.edu
صفحه شخصی

پیاده سازی بستر هوشمند شبکه های نوین موبایل نسل 5 و مابعد - روشهای یادگیری و پردازش توزیع شده در لبه شبکه (Edge Computing) - شناسایی درمان دارویی متناسب با داده های ژنومیک در روش نوین Precision Medicine

دانلود

دکتر صالحی، جواد

استاد

طبقه اول - 118 بال غربی

982166164346

jasalehi@sharif.edu
صفحه شخصی

Fundamentals of Quantum Communication Signals and Systems - Optical Multiacces Networks (Fiber based and Wireless) - Wireless communications for New Generations of Mobile Systems.

دانلود

دکتر عارف، محمدرضا

استاد

طبقه ششم -619 بال شرقی

982166165935

aref@sharif.edu
صفحه شخصی

تئوری اطلاعات، رمزنگاری و امنیت

دانلود

دکتر کرباسی، سیدمحمد

استادیار

طبقه پنجم- 501 بال شرقی

982166165903

m.karbasi@sharif.ir
صفحه شخصی

بهبود تصویربرداری راداری - طراحی فیلتربانک بهینه جهت پردازنده‌های پهن‌باند - طراحی مفهومی رادار پسیو مبتنی بر ماهواره - دسته‌بندی سیگنالهای راداری مبتنی بر هوش مصنوعی

دانلود

دکتر گلستانی، سیدجمال الدین

دانشیار

طبقه ششم -629 بال شرقی

982166165993

golestani@sharif.edu
صفحه شخصی

دانلود

دکتر میرمحسنی، مهتاب

دانشیار

طبقه ششم -609 بال شرقی

982166165926

mirmohseni@sharif.edu
صفحه شخصی

دانلود

دکتر نایبی، محمدمهدی

استاد

طبقه ششم -627 بال شرقی

982166165943

nayebi@sharif.edu
صفحه شخصی

دانلود

دکتر مجاهدیان، محمدمهدی

طبقه سوم-313 بال شرقی

982166165931

mojahedian@sharif.edu
صفحه شخصی

Various areas of Information and Coding Theory

دانلود

دکتر نصیری کناری، معصومه

استاد

طبقه اول -117 بال غربی

982166164333

mnasiri@sharif.edu
صفحه شخصی

دانلود

دکتر هادی، محمد

استادیار

طبقه ی هفتم - اتاق 717 بال شرقی

982166164383

mohammad.hadi@sharif.edu
صفحه شخصی

مدیریت تخصیص منابع در شبکه های نوین نوری

مدیریت تخصیص منابع در شبکه های نوین رادیویی

مدیریت شبکه مبتنی بر هوش مصنوعی

دانلود

دکتر یاسائی میبدی، محمدحسین

استادیار

طبقه ی هفتم - اتاق 717 بال شرقی

982166164383

yassaee@sharif.edu
صفحه شخصی

بررسی محدودیتهای اساسی (از دید نظریه اطلاعات) شبکه‌ها با لحاظ‌کردن تاخیر - مخابره پنهان (Covert communications) روی شبکه‌ها - بررسی معیارهای (مترهای) همبستگی و کاربرد آن در مخابرات امن (کلاسیک و کوانتومی) و یادگیری - یادگیری آماری توزیع‌شده

دانلود