مهندسی پزشکی

دکتر جاهد، مهران

دانشیار

طبقه ششم -621 بال شرقی

982166165937

jahed@sharif.edu
صفحه شخصی

استفاده از تصاویر اولتراسوند و کنترل کننده تطبیقی برای نمونه برداری از بافت نرم - بررسی و پیاده سازی روش های درمان وزوز گوش - بررسی سیستم کنترل فازی انتقال دارو با امکان تحمل خطا

دانلود

دکتر حاجی پور، سپیده

استادیار

طبقه ششم- 613 بال شرقی

982166165930

hajipour@sharif.edu
صفحه شخصی

پردازش سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام به منظور تشخیص صرع و تشنج و مکان‌یابی منابع صرعی در مغز - طراحی و پیاده‌سازی رابط‌های مغز با رایانه برای هجی‌کردن حروف توسط افراد معلول - پردازش سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام به منظور تشخیص افسردگی و طبقه‌بندی انواع آن

دانلود

دکتر شمس اللهی، محمدباقر

استاد

طبقه اول - 101 بال غربی

982166164356

mbshams@sharif.edu
صفحه شخصی

پردازش بر مبنای مدل سیگنال های قلبی برای حذف نویز، شناسایی آریتمی ها و جداسازی سیگنال قلب جنین - حذف نویز سیگنال های مغزی صرعی با استفاده از روش های کور و نیمه کور جداسازی منابع

دانلود

دکتر فاطمی زاده،عمادالدین

دانشیار

طبقه اول - 110 بال غربی

982166164351

fatemizadeh@sharif.edu
صفحه شخصی

تحلیل توامان تصاویر مختلف پزشکی با استفاده از شبکه‌های عمیق رقابتی خصمانه (GAN) و یادگیری تقویتی (RL) و در حوزه‌های تبدیل تنک به منظور انطباق تصاویر قبل، حین و بعد از عمل جراحی - تحلیل تصاویر عملکردی تشدید مغناطیسی مغز (fmri) با استفاده از نظریه گراف به منظور تحلیل شبکه‌های مغزی در جهت پی بردن به عملکرد مغز و شبکه‌های اتصالات مغزی - تحلیل چهره انسان در حالات احساسی مختلف درجهت ایجاد تعامل هوشمند انسان-رایانه.

دانلود

دکتر فردمنش، مهدی

استاد

طبقه ششم -603 بال شرقی

982166165920

fardmanesh@sharif.edu
صفحه شخصی

دانلود

دکتر قاضی زاده احسائی، علی

دانشیار

طبقه ی هفتم - 706 بال شرقی

982166164364

ghazizadeh[at]sharif.edu
صفحه شخصی

بررسی عملکرد قشر پیش پیشانی و عقده های قاعده ای در مدل نخستینیان پارکینسون - بررسی مدارهای مغزی درگیر در یادگیری و حافظه پاداش در انسان و میمون - مکانیابی منابع مغزی با استفاده از EEG و fMRI

دانلود

دکتر محمدزاده، هدی

دانشیار

طبقه ششم -610 بال شرقی

982166165927

hoda@sharif.edu
صفحه شخصی

تحلیل و خلاصه سازی معنایی ویدیو با روش های یادگیری عمیق

دانلود

دکتر وثوقی وحدت، بیژن

دانشیار

طبقه ششم -616 بال شرقی

982166165933

vahdat@sharif.edu
صفحه شخصی

مدلسازی سیستم عصبی شبکیه _ سیستم نمایش رگ با مادون قرمز- پردازش تصاویر اسپرم انسان برای تشخیص ناباروری - سیستم عکسبرداری امپدانس الکتریکی - تشخیص بافتهای سرطانی با یادگیری عمیق

دانلود