کنترل و سیستم‌های دینامیکی

دکتر آهی, بهزاد

استادیار

طبقه ی سوم- اتاق 309E بال شرقی

982166165976

ahi@sharif.edu
 

تلفیق داده در سیستم‌های چند حسگری، کنترل غیرخطی- هدایت - ناوبری – تخمین و کنترل وضعیت

دانلود

دکتر بابازاده، مریم

دانشیار

طبقه ی هفتم - 716 بال شرقی

982166164362

babazadeh@sharif.ir
صفحه شخصی

یادگیری توزیع‌یافته در سیستم‌های کنترلی نامتراکم - استراتژی بهینه درمان در بیماری‌های با دینامیک تکاملی - قیمت‌گذاری بهینه در سامانه های تبلیغاتی آنلاین

دانلود

دکتر تواضعی، محمدصالح

استاد

طبقه هفتم -715 بال شرقی

982166164386

tavazoei@sharif.edu
صفحه شخصی

تطبیق پذیری در سیستمهای کنترلی مرتبط با سنتتیک بیولوژی - کنترل رویداد محور: روشها و کاربردها - تحلیل و کنترل رفتارهای نوسانی در سیستمهای دینامیکی

دانلود

دکتر حائری، محمد

استاد

طبقه چهارم -418 بال شرقی

982166165964

haeri@sharif.ir
صفحه شخصی

کنترل ترافیک با استفاده از چراغ‌های راهنمایی در شبکه‌های ترافیک شهری مقیاس بزرگ - مسیریابی دینامیکی وسایل نقلیه در شبکه حمل و نقل - مدیریت برخط شارژ/دشارژ خودروهای الکتریکی

دانلود

دکتر رضایی زاده، امین

استادیار

طبقه ی اول - اتاق ۱۰۸ بال غربی

982166164345

aminre@sharif.ir
صفحه شخصی

کنترل اتوماتیک مبتنی بر بهینه سازی و تئوری تخمین

دانلود

دکتر ساداتی، ناصر

استاد

طبقه اول -  122 بال غربی

982166164365

sadati@sharif.edu
صفحه شخصی

دانلود

دکتر نوبختی، امین

دانشیار

طبقه هفتم-708 بال شرقی

982166164393

nobakhti@sharif.edu
صفحه شخصی

Percision Agriculture - Quantum Compuation Control - Windfarm Control

دانلود