ساختار دانشکده
رئیس دانشکده
معاون دانشجویی و فرهنگی
معاون پژوهش و فناوری
معاون تحصیلات تکمیلی
معاون آموزشی
مدیر گروه سیستم‌های انرژی الکتریکی
مدیر گروه کنترل
مدیر گروه سیستم‌ها و شبکه‌های مخابراتی
مدیر گروه مهندسی پزشکی
مدیر گروه الکترونیک
مدیر گروه سیستم‌های دیجیتال
مدیر گروه مایکروویو و فوتونیک
آخرین به‌روزرسانی: 28 اسفند 1402