آزمایشگاهها
آزمایشگاه
سرپرست
محل آزمایشگاه (ساختمان/طبقه/اتاق)
شماره تماس
مسئول
 اپتیک و تراهرتز دکتر کاوه وش-دکتر احمدی بروجنی قدیم/همکف/008W 4335 Text
 الکترومغناطیس محاسباتی دکترفرزانه - دکتر شیشه گر قدیم/2/ 204W 4329 Text
 الکترونیک قدرت  دکتر تهامی همکف/005E 5997 Text
 الکترونیک قدرت فشار قوی دکتر کابلی محوطه-جنب پارکینگ غربی و کنار  بتون 4696 Text
 اینترنت اشیاء و سایبر فیزیکال دکتر خلج-دکتر فرهادی شرقی/ ۱/ ۲۲ 4952 Text
 آزمون استاندارد دکتر وکیلیان ضلع غربی دانشکده-محوطه 4310 Text
 بلاکچین شریف دکتر مداح علی مجتمع خدمات - Text
 پردازش سیگنال‌های حیاتی و تصاویر پزشکی دکتر شمس اللهی -دکتر وثوقی وحدت - دکتر فاطمی زاده قدیم/3 / 306W 4314 Text
کنترل پیشرفته و اتوماسیون  دکتر رضائی زاده قدیم/ ۱/ ۱۲۱w - ابراهیم سراج
 پردازش سیگنالهای دیجیتال DSP (پژوهشی) دکتر بابایی زاده شرقی/ 1 / 23-24-25 4913 Text
 پردازش سیگنال‌های نوری پیشرفته دکتر صالحی جدید/ B203E/ B2 4396 Text
 پروژه های ملی - قدیم/ بالای طبقه سوم ساختمان غربی(سمت چپ) / 403W - Text
 پژوهشی ابررسانایی و افزاره‌های پیشرفته دکتر فردمنش جدید/ B110E/ B1 5989-5990 Text
 پژوهشی تصمیم‌گیری در شبکه دکتر گلستانی جدید/ 3 /308E 5975 Text
 پژوهشی سیستم‌های قدرت دکتر رنجبر (مرحوم)- دکتر احسان حاجی پور جدید/2/ 205E 5987 Text
 پژوهشی علوم مخابرات و اطلاعات کوانتومی دکتر صالحی - دکتر مداح علی جدید/2/ 208E - Text
 پژوهشی فشار قوی دکتر وکیلیان ضلع غربی دانشکده-محوطه 4376 Text
 پژوهشی قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت و تولیدات پراکنده دکتر فتوحی-دکتر عباسپور جدید/ 2/ 203E 5985 Text
 پژوهشی مخابرات بی‌سیم دکتر نصیری کناری جدید/208E 5999 Text
 پژوهشی هوش افزوده دکتر کربلایی مجتمع خدمات 6327 Text
 تحقیقاتی کنترل دكتر ساداتی قدیم/1/ 122W 4365 Text
 تراهرتز و فروسرخ دور دکتر بنایی - دکتر احمدی بروجنی قدیم/ 3/ 317W 4313 Text
 تست مدارهای مجتمع دکتر مدی قدیم/ 2/ 207W 4367 Text
 تئوری اطلاعات و مخابرات امن دکتر عارف- دکتر آشتیانی- دکتر بهروزی- دکتر خلج جدید/ 2/ 208E 5900 Text
 رابط های مغز و رایانه دکتر سپیده حاجی پور شرقی/ 2/ 38 4948 Text
 رادار و جنگال دکتر نایبی-دکتر باستانی-دکتر کرباسی شرقی 4911 Text
 رادار و لایدار خودران و الکترونیک پوشیدنی ( تحقیقاتی شماره دو گروه الکترونیک) دکتر فتوت-دکتر تقی وند-دکتر کیایی-دکتر اکبر شرقی 4950 Text
رباتیک دکتر پورمحمد نامور قدیم/ B103W/ B1 4378 Text
 رباتیک و بینایی ماشین دکتر جاهد جدید/ 3 /302E 5972 Text
 سامانه های نهفته و هیبرید دکتر حاج صادقی شرقی-40 4027 Text
 سنسورهای پزشکی پوشیدنی دکتر فخار زاده شرقی-31 4039 Text
 سیستم‌های دیجیتال هوشمند  دکتر هاشمی-دکتر صالح-دکتر محمدزاده قدیم/ 2/ 203W 4368 Text
 سیستم‌های رادیویی پیشرفته دکتر فخار زاده-دکتر شعبانی قدیم/ B102W/ B1 4325 Text
 سیستم‌های کنترل پیشرفته و بهینه‌سازی دكتر حائری جدید/ 3/ 303E 5971 Text
 سیستم‌های کنترل تحلیلی دکتر تواضعی شرقی-44 4030 Text
 سیستم‌های کنترل توزیع یافته دکتر بابازاده شرقی/ 2 /42 4029 Text
 سیستم‌های هوشمند دکتر ساداتی قدیم/ 1/ 122W 4365 Text
 شبکه های مخابراتی بی سیم دکتر گلستانی شرقی 4917 Text
آزمایشگاه شبکه هوشمند دکتر فتوحی-دکتر صفدریان جدید/ 7/ 701E 5991 Text
 شبکه‌های مخابراتی نرم‌افزار-محور دکتر خلج-دکتر فرهادی جدید/ 4/ 420E 5966 Text
 شبکه‌های مخابراتی نوری دکتر  صالحی - دکتر پاکروان جدید/ 2/ 208E 5905 Text
 شبیه سازی ادوات نیمه هادی دکتر سروری شرقی-45 4919 Text
 طراحی پیشرفته با FPGA دکتر شعبانی شرقی-39 4028 Text
 طراحی سیستم‌های مجتمع دکتر مدی قدیم/ 2/ 206W 4370 Text
 طراحی مدارات مجتمع آنالوگ و دیجیتال دکتر شریف خانی شرقی 4946 Text
 طراحی مدارهای مجتمع  دکتر مدی قدیم/ 2/ 205W 4303 Text
عایق‌ دکتر وکیلیان جدید/ 2/ 204E 5986 Text
 علوم و مهندسی اعصاب دکتر قاضی زاده قدیم/ بالای طبقه سوم ساختمان غربی(سمت راست) / 401W 6078 Text
 کنترل چند متغیره و صنعتی دکتر نوبختی شرقی/ 2/ 43 4918 Text
 کنترل و دینامیک سیستم‌های قدرت دکتر پرنیانی-دکتر احسان جدید/ 3/ 304E 5973 Text
 کیفیت توان و ریز شبکه دکتر مختاری جدید/ 3/ 305E 5974 Text
 مایکروویو و فوتونیک (ادوات نوری و مغناطیسی) دکتر اکبری-دکتر رجایی شرقی/ همکف 4916 Text
محرکه‌های الکتریکی و الکترونیک قدرت دکتر ذوالقدری-دکتر تهامی شرقی/ ۲/ 32-33-34 4942 Text
 مخابرات داده دکتر  صالحی - دکتر پاکروان جدید/ ۲/ 208E 5905 Text
 مخابرات سیار دکتر نصیری کناری- دکتر آشتیانی جدید/ ۲/ 208E 5994 Text
 مخلوقات مصنوعی دکتر باقری جدید/ ۲/ 202E 5984 Text
 مدار چاپی - جدید/ B207E/ B2 - Text
 مدارات مجتمع نوری دکتر مهرانی-دکتر رشیدیان قدیم/ همکف/ 001W 4349 Text
 مولتی مدیا و پردازش سیگنال دکتر مروستی-دکتر امینی قدیم 202W 4338 Text
 نانو الکترونیک دکتر رشیدیان جدید/ B109E/ B1 5916 Text
 نانوسکوپی دکتر رشیدیان جدید/ B204E/ B2 - Text
 نیمه هادی دکتر رشیدیان شرقی/پشت ساختمان معاونت پژوهشی سابق 4353-4309 مهندس فرهاد پیری
 یادگیری عمیق دکتر محمد زاده شرقی 4947 Text
 یادگیری و سیستم‌های هوشمند دکتر هاشمی- دکتر صالح قدیم/ ۲/ 203W - Text
   مکاترونیک Text 121W 4369 ابراهیم سراج
  میکروتکنولوژی Text Text 4088 Text
ماشین های الکتریکی سریع و دقیق دکتر نصیری قیداری 212W 4339 Text
الکترومغناطیس کاربردی Text شرقی-10-11-13 4916 Text