درس‌های تحصیلات تکمیلی مهندسی برق
درس‌های مشترک
بین گروه‌ها
درس‌های گروه
الکترونیک
درس‌های گروه سیستم‌ها و
شبکه‌های مخابراتی
درس‌های گروه سیستم‌های
انرژی الکتریکی

درس‌های گروه
سیستم‌های دیجیتال
درس‌های گروه
بیوالکتریک
درس‌های گروه کنترل و
سیستم‌های دینامیکی
درس‌های گروه مایکروویو و
فوتونیک

معرفی درس‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

25000: امتحان جامع دکترا

تعداد واحد: 0
توضیح مختصر: -

25034: پیشنهاد پژوهشی

تعداد واحد: 0
توضیح مختصر: -

25088: بهینه‌سازی محدب 2

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25089: روش‌های عددی بهینه‌سازی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25100: مباحث ویژه در سیستم‌های مخابراتی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25110: مسائل مخصوص در مخابرات

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25113: مخابرات پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25120: مسائل ویژه در مخابرات

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25126: ریاضیات رمزنگاری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25127: مخابرات طیف گسترده

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25128: تئوری اطلاعات و کدینگ

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25149: آنتن‌های پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25151: تئوری ‌الکترومغناطیس ‌پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25157: پردازش تصاویر دیجیتال

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: پردازش تصویر دیجیتال شامل تغییردادن تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری است. این فرآیند شامل مراحلی نظیر بهبود کیفیت تصویر، استخراج اطلاعات معنادار، تقسیم‌بندی (تقسیم به گروه‌های گسسته معنادار از پیکسل‌ها)، فشرده‌سازی و اتوماسیون فرآیندهای مبتنی بر تصویر می‌شود. مراحل اساسی در پردازش تصویر دیجیتال شامل...[بیشتر]

25158: اپتیک فوریه

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25161: فیلترهای وفقی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25162: تخمین طیف

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25163: تئوری تخمین

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25164: پردازش‌گرهای سیگنال

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25165: رمزنگاری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25166: تئوری آشکارسازی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25167: شبکه‌های مخابرات داده

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25168: پردازش علائم آرایه‌ای 

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25169: مخابرات نوری آماری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با میدان‌های نوری، فرستنده‌ها و گیرنده‌های نوری، مخابرات نوری و کانال‌های نوری است...[بیشتر]

25171: شبکه‌های مخابرات نوری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با کانال‌های نوری، المان‌های شبکه، تکنیک‌های مولتی‌پلکس‌کردن و تخصیص منابع است...[بیشتر]

25172: رمزنگاری پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25174: شبکه مخابرات داده پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25175: ادوات مغناطیسی مایکروویو

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25176: انتشار امواج در مخابرات بی‌سیم

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25177: شبکه‌های مخابرات بی‌سیم

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25178: شبیه‌سازی سیستم‌های مخابراتی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25179: کدگذاری فضا-زمان

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25181: فرایندهای تصادفی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25182: طراحی ‌مدارهای فعال ‌مایکروویو

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25184: مدارهای غیرخطی میکروویو

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25185: تئوری پراکندگی امواج

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25186: روش‌های ‌عددی ‌در الکترومغناطیس

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25189: تئوری اطلاعات شبکه

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25190: سمینار مخابرات

تعداد واحد: 2
توضیح مختصر: -

25194: ریاضیات مهندسی پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25197: اصول سیستم‌های رادار

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی رادار پسیو با تاکید بر مبانی تئوری و مسائل عملی است...[بیشتر]

25229: مدارهای مجتمع میکروویو

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25231: تئوری ‌و تکنولوژی‌ ساخت قطعات ‌الکترونیکی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با مواد و فرایندهای ساخت نوین ادوات میکرو و نانوالکترونیک است...[بیشتر]

25234: فیزیک حالت جامد پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25251: اصول ابررسانایی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25252: طراحی مدارهای مبدل داده

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25253: طراحی مدارهای CMOS 1

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با اصول و تکنیک‌های طراحی مدارهای مجتمع بر اساس تکنولوژی CMOS است...[بیشتر]

25254: طراحی مدارهای CMOS 2

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25262: الکترونیک دیجیتال

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25268: مکانیک کوانتومی کاربردی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25269: ادوات حالت جامد پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25271: مدارهای مجتمع RF

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25274: طراحی فیلترهای مجتمع

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25275: آز طراحی مدارهای مجتمع

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25278: تقویت‌کننده‌های توان مجتمع

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25290: سمینار فوق لیسانس الکترونیک

تعداد واحد: 2
توضیح مختصر: -

25309: قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با مدل‌سازی و محاسبات قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی است...[بیشتر]

25324: حفاظت پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25325: طراحی ماشین‌های الکتریکی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با اصول کلی طراحی انواع ماشین‌های الکتریکی شامل طراحی الکترومغناطیسی و حرارتی با در نظر گرفتن کاربردهای مورد نظر و آشنایی با اصول بهینه‌سازی و کاربرد آن در طراحی ماشین‌های الکتریکی است...[بیشتر]

25328: تئوری ماشین‌های الکتریکی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25332: طراحی اجزای مبدل‌های الکترونیک قدرت

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: در این درس تکنیک‌ها و اصول پیاده‌سازی مبدل‌های الکترونیک قدرت به صورت کاربردی ارائه می‌شود و هدف این است که دانشجو در پایان آن بتواند یک مبدل الکترونیک قدرت را در عمل پیاده‌سازی کند. در این درس همان‌طور که از سرفصل‌های آن مشخص می‌باشد تقریبا تمامی مباحث مهم در پیاده‌سازی مبدل‌های الکترونیک قدرت مورد بررسی قرار می‌گیرد. ارائه درس به صورت مستقل از نوع مبدل الکترونیک قدرت انجام می‌شود و دربرگیرنده تمامی الزامات اساسی جهت ساخت انواع مبدل‌ها است...[بیشتر]

25334: سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی 

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی، اصول طراحی و مبانی بهره‌برداری از این سیستم‌ها و مسائل مربوطه است...[بیشتر]

25335: ماشین‌های الکتریکی غیر سنتی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس معرفی، مدل‌سازی و تحلیل ماشین‌های الکتریکی مخصوص است...[بیشتر]

25337: تجدید ساختار سیستم‌های قدرت

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: در این درس ضمن آشناکردن دانشجویان با ساختار سنتی سیستم‌های قدرت، انرژی الکتریکی به عنوان یک کالا در بازار برق در ساختارهای جدید مدیریتی معرفی می‌شود. در این درس نیاز به ساختارهای جدید و مزایا و معایب آن‌ها بحث می‌شود. سپس نحوه تاثیرگذاری ساختارهای جدید بر روش‌های متداول در برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت و پیچیدگی‌های آن‌ها معرفی می‌شود. در این درس ضمن معرفی تجارب کشورهای مختلف در این زمینه، نحوه پیاده‌سازی و نقش ICT و تکنولوژی‌های نو در ساختار جدید بحث می‌شود...[بیشتر]

25338: دینامیک سیستم‌های قدرت 1

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: شبکه‌های قدرت به‌هم‌پیوسته امروزی، بزرگ‌ترین سیستم‌های دینامیک ساخته دست بشرند. حفظ پایداری این سیستم‌ها در شرایطی که عوامل متعددی در یک ساختار غیر متمرکز در آن فعالیت می‌کنند برای کارکرد مطمئن آن‌ها ضروری است. هدف این درس بررسی دینامیک داخلی سیستم قدرت و پایداری سیگنال کوچک آن است. به این منظور ابتدا مدل دینامیک اجزای موثر سیستم معرفی شده و پس از تحلیل پدیده‌های دینامیک و ویژگی‌های آن‌ها، چگونگی طراحی کنترل‌کننده‌های مناسب برای بهبود پایداری سیگنال کوچک بحث می‌گردد...[بیشتر]

25339: قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت‌

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: در این درس ضمن ارائه مبانی قابلیت اطمینان و روش‌های محاسبه قابلیت اطمینان، اصول بررسی قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت به طور مفصل بحث و بررسی خواهد شد. قابلیت اطمینان در سیستم‌های تولید و نحوه تعیین میزان رزرو تولید بحث خواهد شد. اثر بحران‌های احتمالی شبکه از قبیل خروج واحد هر تولیدی، خطوط انتقال در مواردی از قبیل تعیین میزان رزرو لازم و مشخص نمودن نیروگاه‌های کلیدی در تامین برق شبکه بررسی میگردد. در این درس همچنین شاخص‌ها و معیارهای قابلیت اطمینان در سیستم‌های توزیع محاسبه و مورد بحث قرار خواهد گرفت...[بیشتر]

25340: مسائل مخصوص در قدرت

تعداد واحد: 3 (متغیر)
توضیح مختصر: -

25347: حالت گذرای سیستم‌های قدرت

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: بررسی پدیده‌های الکتریکی گذرا در سیستم قدرت که عامل خارجی یا داخلی داشته، تا بتوان تنش‌های الکتریکی محتمل را روی تجهیزات فشار قوی در یک سیستم قدرت پیش‌بینی نموده و طراحی مناسب را برای عایقی تجهیزات مختلف در نظر گرفت و به علاوه یک هماهنگی عایقی جامع را در کنار استفاده از تجهیزات حفاظتی در برابر اضافه ولتاژهای ارزیابی‌شده پیاده نمود. به علاوه، در این درس برخی پدیده‌های مهم چون، اتصال کوتاه‌های کیلومتری، اتصال زمین جرقه‌زننده، فرورزونانس، صاعقه، و انواع کلیدزنی‌ها (خازنی، سلفی، بار اندوکتیو، اتصال کوتاه، خط بدون بار، ترانسفورماتور) مورد بررسی قرار می‌گیرد...[بیشتر]

25348: بررسی و شناخت انرژی‌های نو

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: کاهش منابع انرژی فسیلی و اثرات مخرب آن‌ها بر محیط زیست استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را الزام‌آور ساخته است. در این درس وضعیت انرژی و منابع آن در وضعیت کنونی و آینده بررسی می‌شود. انواع انرژی‌های تجدیدپذیر با تاکید بر مسائل الکتریکی آن معرفی می‌گردند. جایگاه انواع انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی الکتریکی آتی دنیا ارائه می‌شود. مسائلی که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده در آینده صنعت برق ایجاد خواهند نمود مورد بررسی قرار می‌گیرد...[بیشتر]

25351: کیفیت توان

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: افزایش استفاده از تجهیزات حساس الکترونیکی در بخش کنترل و تجهیزات الکترونیک قدرت در بخش قدرت سبب توجه رورافزون محققین به امر کیفیت توان و اثر آن بر روی عملکرد سیستم‌ها شده است. از طرف دیگر هزینه‌های ناشی از کاهش کیفیت برق به دلیل وابستگی سیستم‌ها به پارامترهای کیفی انرژی الکتریکی مطالعه پایه‌ای و کاربردی در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در این راستا درس کیفیت توان با نگرش پایه‌ای و کاربردی تدوین گشته است. این درس ضمن مروری بر تعاریف پایه و استانداردها در این زمینه به نحوه ارزیابی، مدل‌سازی تجهیزات و سیستم، بهبود کیفیت برق و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های قدرت و انواع مصرف‌کننده‌ها می‌پردازد...[بیشتر]

25353: کنترل توان راکتیو

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: با توجه به ماهیت راکتیو اغلب اجزای شبکه قدرت و بارهای الکتریکی، توان راکتیو نقش مهمی در انتقال و توزیع انرژی الکتریکی با شاخص‌های مطلوب دارد. قابلیت انتقال توان و تنظیم و پایداری ولتاژ از جمله مسائل مورد توجه در شبکه‌های نوین به‌هم‌پیوسته‌اند. در این درس پس از آشنایی با مشخصه‌های خطوط و بارهای جبران نشده و اثر توان راکتیو بر آن‌ها، انواع جبران‌سازی ثابت و قابل کنترل معرفی شده و به اصول جبران راکتیو پرداخته می‌شود. در پایان، عوامل ناپایداری ولتاژ، روش‌های تحلیل و پیشگیری از آن بررسی می‌گردد...[بیشتر]

25355: بهره‌برداری ‌از سیستم‌های ‌قدرت پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: آشنایی با مشخصه‌های کارکرد و اصول بهره‌برداری سیستم‌های قدرت به‌هم‌پیوسته، چگونگی کنترل آن‌ها و تأثیر ساختار رقابتی بازار برق بر مدیریت و کنترل شبکه مهم‌ترین اهداف این درس هستند...[بیشتر]

25358: منابع تغذیه ولتاژ بالا

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: منابع تغذیه فشار قوی با ولتاژهایی در حد چند کیلوولت به بالا کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند. این منابع تغذیه عموماً به دو شکل خروجی ثابت (DC) و خروجی پالسی (Pulsed) ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. نوع اول آن که ولتاژ خروجی ثابت تولید می‌کند در کاربردهایی که تزریق مداوم توان مورد نیاز باشد به کار می‌رود. در حالت دوم نیاز به تأمین توان الکتریکی زیاد در زمان کوتاه از طریق شکل موج ولتاژ پالسی مسئله مورد توجه صنایع مختلف است. از نمونه‌های این صنایع می‌توان به شتاب‌دهنده‌های پزشکی، ضدعفونی‌کننده‌ها در صنایع غذایی، فرستنده‌های راداری، اخلالگرهای رادیویی پرتوان و مولدهای پلاسما اشاره کرد. بسیاری از این کاربردها...[بیشتر]

25363: الکترونیک قدرت 1

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با مدارهای قدرت مبدل‌های الکترونیک قدرت شامل مبدل‌های DC به DC، DC به AC و AC به DC و روش‌های کنترل آن‌ها است...[بیشتر]

25365: کنترل ماشین‌های الکتریکی AC

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با مدل‌سازی دینامیکی ماشین‌های الکتریکی و کنترل آن‌ها است...[بیشتر]

25366: سیستم‌های انتقال دی‌سی و ای‌سی انعطاف‌پذیر

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: گستردگی شبکه‌های انتقال و پویایی مداوم شرایط کار آن در شرایط تجدید ساختار، نیاز به کنترل ولتاژ و سیلان توان و استفاده بهینه از ظرفیت حرارتی خطوط را روزافزون کرده است. سیستم‌های انتقال DC و AC انعطاف‌پذیر با استفاده از مبدل‌های الکترونیک قدرت چنین امکانی را فراهم می‌آورند. هدف این درس معرفی انواع فناوری‌های FACTS و HVDC، زمینه‌های کاربرد، چگونگی کنترل و تحلیل عملکرد آن‌ها است...[بیشتر]

25367: مدل‌سازی و کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با روش‌های مدل‌سازی مبدل‌های الکترونیک قدرت و طراحی کنترل‌کننده برای آن‌ها است...[بیشتر]

25368: مباحث ویژه قدرت

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25369: مباحث ویژه در قدرت

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: [فناوری‌های منابع مبتنی بر اینورتر:] هدف این درس آشنایی دانشجویان با اصول کارکرد، مدل‌سازی، تحلیل، کنترل و بررسی مسائل اتصال به شبکه منابع مبتنی بر اینورتر شامل توربین‌ژنراتورهای بادی، سیستم‌های خورشیدی فوتوولتائیک و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی است...[بیشتر]

25372: حفاظت دیجیتال سیستم‌های قدرت

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با ویژگی‌ها، ساختمان و مزایای رله‌های ریزپردازنده‌ای است...[بیشتر]

25390: سمینار کارشناسی ارشد قدرت

تعداد واحد: 2
توضیح مختصر: -

25394: مبدل‌های تشدیدی و کلیدزنی نرم

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: این درس شامل مطالعه مشروح انواع مدارهای مبدل‌های تشدیدی و شبه تشدیدی و سازوکارهای کلیدزنی نرم در آن‌ها است. بدین منظور در بخش اول درس روش تقریبی تحلیل سینوسی و همچنین روش دقیق صفحه حالت برای مبدل‌های تشدیدی در مدهای کاری مختلف به کار برده می‌شود. سپس مدل‌سازی دینامیکی مبدل‌های تشدیدی به دو روش مدل متوسط سویچ و انتقال فازوری ارائه می‌شود. همچنین اصول طراحی مبدل‌های تشدیدی بررسی می‌شود. بخش دوم درس به سویچ تشدیدی و مدارهای مربوط به آن اختصاص دارد. در این بخش انواع مبدل‌های شبه تشدیدی معرفی و عملکرد کلید زنی نرم در آن‌ها با استفاده از تحلیل صفحه حالت بررسی می‌شود. همچنین روش مدل‌سازی دینامیکی...[بیشتر]

25395: عایق‌ها و فشار قوی پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: از آن‌جا كه با توسعه تكنولوژی در زمینه طراحی عایقی فشار قوی ایجاب می‌نماید یک محقق در مهندسی فشار قوی با مفاهیم پیشرفته چون مکانیزم‌های تخلیه جزئی، نحوه آشكارسازی آن‌ها و تاثیر آن روی طول عمر عایقی و نیز تأثیر آلودگی روی طراحی عایقی خارجی آشنا بوده و كاربردهای فشار قوی در صنعت را بشناسد، این درس این مباحث را پوشش خواهد داد...[بیشتر]

25398: برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف از این درس آشناکردن دانشجویان با روش‌های برنامه‌ریزی برای گسترش تولید، سیستم‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی است. در این درس ضمن معرفی مدل‌های برنامه‌ریزی در سیستم کلاسیک، پیچیدگی‌های ساختاری و اجرایی این مدل‌ها در ساختار جدید معرفی می‌شود. در این درس ضمن معرفی اهداف برنامه‌ریزی از دید سرمایه‌گذاران و بهره‌برداری مستقل بازار ISO روش‌های MCDM، MODM، MADM و تئوری بازی و کاربرد آن‌ها در برنامه‌ریزی تولید، انتقال، توزیع و خدمات جانبی مورد بحث قرار می‌گیرد...[بیشتر]

25420: مباحث ویژه در کنترل

تعداد واحد: 3 (متغیر)
توضیح مختصر: -

25426: کنترل بهینه

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25432: سیستم‌های کنترل نامتراکم

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با سیستم‌های کنترل نامتراکم است...[بیشتر]

25440: مسائل مخصوص در کنترل

تعداد واحد: 3 (متغیر)
توضیح مختصر: -

25441: تئوری‌ تخمین‌ و فیلترهای ‌بهینه

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25442: ناوبری اینرسی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25443: شبکه‌های عصبی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25444: شناسایی سیستم‌ها

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25451: کنترل ربات 1

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25452: کنترل ربات 2

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25453: سیستم‌های کنترل شبکه‌ای

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با سیستم‌های کنترل شبکه‌ای، چالش‌های اساسی در توسعه این سیستم‌ها و اصول طراحی این سیستم‌ها می‌باشد...[بیشتر]

25461: کنترل مقاوم

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25477: کنترل چندمتغیره

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25478: کنترل تطبیقی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25479: کنترل غیر خطی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25480: مسائل ویژه در کنترل

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25481: کنترل مبتنی بر پیش‌بینی مدل

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25490: سمینار کارشناسی ارشد کنترل

تعداد واحد: 2
توضیح مختصر: -

25520: مسائل ویژه در سیستم‌های دیجیتال

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25535: ساختار پیشرفته کامپیوتر

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25537: برنامه‌نویسی و ساختارهای موازی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25538: یادگیری آماری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25539: سیستم‌های توزیع‌شده

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: اهداف کلی درس شامل دو بخش می‌باشد: 1- آشنایی دانشجویان با مفاهیم و الگوریتم‌هایی که سیستم‌های توزیع‌شده بر آن استوار است. 2- طراحی و تحلیل سیستم‌های توزیع‌شده در دنیای واقعی...[بیشتر]

25549: سیستم‌های فازی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25553: دید کامپیوتری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25559: رویکرد هندسی به سیستم‌های دینامیکی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس ارائه و به‌کارگیری هندسه دیفرانسیل در تحلیل سیستم‌های دینامیکی است...[بیشتر]

25570: مسائل مخصوص در سیستم‌های دیجیتال

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25577: تحلیل داده‌های حجیم

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف نهایی از این درس آشنایی با داده‌های حجیم و مولفه‌های آن، داده‌کاوی و نحوه استخراج دانش از داده‌های با حجم و ابعاد بزرگ است. معرفی الگوریتم‌های مختلف خاص پردازش داده‌های حجیم روی ساختارهای توزیع‌شده و برنامه‌سازی محیط‌های خاص نظیر اسپارک تمرکز اصلی درس را در بر می‌گیرد...[بیشتر]

25580: مباحث ویژه در سیستم‌های دیجیتال

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25590: سمینار فوق لیسانس دیجیتال

تعداد واحد: 2
توضیح مختصر: -

25617: تشخیص الگو

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25620: مسایل مخصوص در مهندسی پزشکی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25623: بیواینسترومنت

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25625: تصویربرداری پزشکی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25630: مسایل ویژه در مهندسی پزشکی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25631: مدل‌سازی سیستم‌های بیولوژیک

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25633: پردازش علائم بیولوژیک

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25635: مدل‌سازی عصبی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25636: اولتراسوند پزشکی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25642: پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی شامل استفاده از تکنیک‌های محاسباتی پیشرفته بر روی تصاویر پزشکی مانند اشعه ایکس، MRI و CT است. از طریق الگوریتم‌های پیچیده، این تصاویر بهبود یافته، بخش‌بندی شده، کمیت‌سنجی شده و ثبت می‌شوند تا اطلاعات معناداری استخراج و مرتبط شوند. پژوهشگران و پزشکان از این روش‌ها برای اهدافی مانند...[بیشتر]

25643: ژنومیک محاسباتی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25644: تجزیه‌های تانسوری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25645: علوم اعصاب یادگیری، حافظه، شناخت

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: اهداف این درس عبارتند از: مدل‌سازی کارکرد مغز در پروسه‌های یادگیری، تشکیل و فراخوان حافظه، شناخت، و تصمیم‌گیری بر اساس مدل‌های پردازشی شبکه‌های عصبی: (Feedforward, Recurrent, Reinforcement Learning, Supervised and Unsupervised Learning)؛ بررسی مدل‌های موجود در سطوح مختلف...[بیشتر]

25646: علوم اعصاب پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25647: یادگیری عمیق

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: “یادگیری عمیق” یک زیرشاخه از “یادگیری ماشین” است که بر روی آموزش شبکه‌های عصبی با چند لایه (بنابراین اصطلاح “عمیق” استفاده می‌شود) تمرکز دارد. این شبکه‌ها به طور خودکار الگوها و نمایش‌های پیچیده را از داده‌ها کشف می‌کنند. برخلاف یادگیری ماشین سنتی که مهندسی ویژگی (feature engineering) بسیار مهم است، مدل‌های یادگیری عمیق می‌توانند ویژگی‌های مرتبط را مستقیماً از داده‌های خام یاد بگیرند. کاربردهای یادگیری عمیق...[بیشتر]

25648: اصول طراحی و تحلیل آزمایش

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25661: یادگیری در مغز و ماشین 1

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25662: علوم اعصاب حرکتی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25663: علوم اعصاب بینایی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25664: پردازش سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: در این درس، دانشجویان با پردازش سیگنال‌های مغزی الکتروانسفالوگرام (EEG) آشنا می‌شوند. بدین منظور مراحل مختلف پردازش سیگنال‌های مغزی، شامل ثبت، پیش‌پردازش‌ها، حذف نویز و آرتیفکت، محاسبه ارتباطات مغزی، مکان‌یابی منابع مغزی و اعمال آزمون‌های آماری معرفی شده و استفاده از این سیگنال‌ها در کاربردهای مختلف مانند پردازش سیگنال‌های صرعی، سیگنال‌های خواب، رابط‌های مغز-رایانه و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد. در هر یک...[بیشتر]

25665: کنترل حرکتی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25690: سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

تعداد واحد: 2
توضیح مختصر: -

25778: سیستم‌های نهفته بی‌درنگ

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25779: شبکه مخابرات داده‌ها

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25810: پایان‌نامه کارشناسی ارشد

تعداد واحد: 6 (متغیر)
توضیح مختصر: -

25820: دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

تعداد واحد: 6
توضیح مختصر: -

25821: مکان‌یابی منابع رادیویی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی مکان‌یابی منابع رادیویی با تاکید بر روش مکان‌یابی تفاضل زمانی (TDOA) است...[بیشتر]

25822: فرآیندهای تصادفی تنک

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: مدل‌سازی‌های آماری بخش مهمی‌ از تحلیل‌های پردازش سیگنال را در بر می‌‌گیرند که عموماً برای تولید روش‌های بازسازی و یا تخمین مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دلیل کاربردهای زیاد تنکی سیگنال در فشرده‌سازی و بازسازی داده، مدل‌های تنک در دهه اخیر به صورت قابل ملاحظه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند. اکثر قریب به اتفاق مدل‌های آماری تنک محدود به بردار‌ها و ماتریس‌ها می‌‌شوند. حال آن‌که سیگنال‌های واقعی‌ به صورت ذاتی در حوزه پیوسته تعریف شده‌اند و تنها توسط مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال به صورت گسسته ذخیره می‌‌شوند. فرایندهای تصادفی تنک...[بیشتر]

25823: رمزنگاری مشبکه‌مبنا

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: اهداف این درس شامل بیان ضرورت رمزنگاری پساکوانتومی، آشنایی با ساختار رمزنگاری کلید عمومی مشبکه‌مبنا به عنوان جایگزینی برای رمزنگاری کلید عمومی متعارف مبتنی بر نظریه اعداد، توابع چکیده‌ساز برخوردتاب مشبکه‌مبنا و امضای رقمی (دیجیتال) مشبکه‌مبنا است...[بیشتر]

25824: تئوری بازی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25826: حسگری فشرده

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25827: تصویربرداری سه‌بعدی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25829: نظریه اطلاعات کوانتومی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25831: ادوات فوتونیک

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25832: پلاسمونیک و فرامواد

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25833: مباحث منتخب در رمز‌نگاری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25834: بینایی چنددوربینی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25835: فناوری تراهرتز

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25836: نور موج‌بری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25837: نور غیر خطی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25838: ادوات نیم‌رسانا ریزموج و نوری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25839: جنگ الکترونیک 2

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25841: آنالیز احتمالاتی در ابعاد بالا

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف نهایی از این درس آن است که ابزارهایی از احتمال که در نظریه مخابرات کاربرد دارند معرفی شوند...[بیشتر]

25842: کدگذاری سیستم‌های شبکه‌ای

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: با افزایش حجم داده‌های در دسترس و لزوم انتقال، پردازش و ذخیره‌سازی آن‌ها، تعیین حدود اساسی عملکرد سیستم‌های شبکه‌ای و طراحی روش‌هایی برای استفاده بهینه از آن‌ها اهمیت زیادی یافته است. در قریب به اتفاق این سیستم‌ها ناگزیر از روش‌های کدگذاری برای  رسیدن به عملکرد بهینه هستیم. این درس آخرین دستاوردهای کدگذاری را در حوزه‌های مختلف انتقال، ذخیره‌سازی، پردازش، حفظ حریم خصوصی و امنیت با نگاهی مبنایی پوشش می‌دهد...[بیشتر]

25843: مخابرات کوآنتومی سیگنال‌ها و سیستم‌ها ۱

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی مقدماتی با مخابرات کوانتومی سیگنال‌ها و سیستم‌ها است...[بیشتر]

25844: مخابرات کوآنتومی سیگنال‌ها و سیستم‌ها ۲

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی بیشتر با مخابرات کوانتومی سیگنال‌ها و سیستم‌ها است...[بیشتر]

25846: سامانه‌های فیزیکی سایبری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: سیستمهای فیزیکی-سایبری سیستم‌های اینترنت اشیاء صنعتی ابعاد وسیع می‌باشند که از تلفیق لایه محاسباتی سیستم‌های اینترنت اشیاء صنعتی با لایه میدان این سیستم‌ها حاصل می‌گردند. هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان با سیستم‌های فیزیکی-سایبری، لزوم ارتقای سیستم‌های اینترنت اشیاء ابعاد وسیع به سیستم‌های سایبری-فیزیکی، چالش‌های اصلی در توسعه این سیستم‌ها، اصول طراحی سیستم‌های فیزیکی-سایبری و نکات عملی در پیاده‌سازی این سیستم‌ها است که موضوع آخر با تمرکز بر روی چندین سیستم فیزیکی-سایبری موجود تحقق می‌یابد...[بیشتر]

25847: شبکه‌های موبایل ابری نرم‌افزار محور

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: اهداف اصلی این درس عبارتند از: ارایه اکوسیستم‌های Advanced 4G و 5G برای درک عمیق ساختار و قابلیت‌های سیستم‌های نوین مخابراتی موبایل؛ ارایه تجربه عملی با برنامه‌نویسی ساختارهای نوین شبکه موبایل با استفاده از ابزارهای نوین Open source؛ و قابلیت شناسایی گزینه‌های فناوری و کاربردهای نوین...[بیشتر]

25848: اینترنت اشیاء صنعتی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف از ارائه این درس آشنانمودن دانشجویان با مبحث اینترنت اشیای صنعتی است. در این درس دانشجویان ابتدا با مفهوم و مبانی اصلی اینترنت اشیا و چندین نمونه عملی از سیستم‌های مبتنی بر اینترنت اشیا آشنا می‌شوند. سپس دانشجویان با اصول کار مودم‌های صنعتی اینترنت اشیا نظیر...[بیشتر]

25849: فیلترهای مایکروویو

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آموزش تئوری، طراحی، پیاده‌سازی و بهینه‌سازی فیلترهای مدرن مایکروویو و موج میلی‌متری و ادوات سیستمی مربوطه است که در سیستم‌های مخابراتی گوناگونی استفاده می‌شوند. مخاطب با تئوری و آنالیز و همچنین چرخه کامل طراحی و پیاده‌سازی مهندسی این ادوات آشنا می‌شود. آموخته‌ها و مهارت‌های درس مخاطب را برای کار در صنعت و همچنین پژوهش در سطح تحصیلات تکمیلی در این شاخه آماده می‌سازد...[بیشتر]

25851: پردازش سیگنال‌های گرافی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: در کنار سیگنال‌های مرسوم که در زمان و یا فضا تعریف می‌شوند، دسته‌های جدیدی از سیگنال وجود دارند که به طور ذاتی بر روی گراف تعریف شده‌ا‌ند. یک مثل معروف تعاملات افراد در شبکه‌های اجتماعی است. هر کاربر در شبکه را می‌توان با یک راس نشان داد و با اتصال رئوس رابطه دوستی‌ و یا تعاملی کاربران را نمایش داد. به این صورت، هرگونه...[بیشتر]

25852: سیگنال‌های راداری پیشرفته

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی نمودن دانشجویان با مفاهیم مرتبط با طراحی و تحلیل سیگنال‌های راداری به شکل تخصصی و پیشرفته است...[بیشتر]

25900: رساله دکتری

تعداد واحد: 24 (متغیر)
توضیح مختصر: -

25910: دفاع از رساله دکتری

تعداد واحد: 24 (متغیر)
توضیح مختصر: -

25TA0: دستیار آموزشی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -
آخرین به‌روزرسانی: 5 / 3 / 1403