مهندسی پزشکی
دکتر مهران جاهد

دکتر جاهد، مهران

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 621 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165937+

ایمیل: jahed@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• استفاده از تصاویر اولتراسوند و کنترل‌کننده تطبیقی برای نمونه‌برداری از بافت نرم

• بررسی و پیاده‌سازی روش‌های درمان وزوز گوش

• بررسی سیستم کنترل فازی انتقال دارو با امکان تحمل خطا

دانلود
دکتر سپیده حاجی‌پور

دکتر حاجی‌پور، سپیده

استادیار

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 613 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165930+

ایمیل: hajipour@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• پردازش سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام به منظور تشخیص صرع و تشنج و مکان‌یابی منابع صرعی در مغز

• طراحی و پیاده‌سازی رابط‌های مغز با رایانه برای هجی‌کردن حروف توسط افراد معلول

• پردازش سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام به منظور تشخیص افسردگی و طبقه‌بندی انواع آن

دانلود
دکتر محمدباقر شمس‌اللهی

دکتر شمس‌اللهی، محمدباقر

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه اول- 101 بال غربی

شماره تلفن: 982166164356+

ایمیل: mbshams@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• پردازش بر مبنای مدل سیگنال‌های قلبی برای حذف نویز

• شناسایی آریتمی‌ها و جداسازی سیگنال قلب جنین

• حذف نویز سیگنال‌های مغزی صرعی با استفاده از روش‌های کور و نیمه‌کور جداسازی منابع

دانلود
دکتر عمادالدین فاطمی‌زاده

دکتر فاطمی‌زاده، عمادالدین

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه اول- 110 بال غربی

شماره تلفن: 982166164351+

ایمیل: fatemizadeh@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• تحلیل توامان تصاویر مختلف پزشکی با استفاده از شبکه‌های عمیق رقابتی خصمانه (GAN) و یادگیری تقویتی (RL) و در حوزه‌های تبدیل تنک به منظور انطباق تصاویر قبل، حین و بعد از عمل جراحی

• تحلیل تصاویر عملکردی تشدید مغناطیسی مغز (FMRI) با استفاده از نظریه گراف به منظور تحلیل شبکه‌های مغزی در جهت پی‌بردن به عملکرد مغز و شبکه‌های اتصالات مغزی

• تحلیل چهره انسان در حالات احساسی مختلف در جهت ایجاد تعامل هوشمند انسان-رایانه

دانلود
دکتر مهدی فردمنش

دکتر فردمنش، مهدی

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 603 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165920+

ایمیل: fardmanesh@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• الکترونیک

دانلود
دکتر علی قاضی‌زاده احسائی

دکتر قاضی‌زاده احسائی، علی

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه هفتم- 706 بال شرقی

شماره تلفن: 982166164364+

ایمیل: ghazizadeh@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• بررسی عملکرد قشر پیش پیشانی و عقده‌های قاعده‌ای در مدل نخستینیان پارکینسون

• بررسی مدارهای مغزی درگیر در یادگیری و حافظه پاداش در انسان و میمون

• مکان‌یابی منابع مغزی با استفاده از EEG و fMRI

دانلود
دکتر هدی محمدزاده

دکتر محمدزاده، هدی

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 610 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165927+

ایمیل: hoda@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• Brain Signal Classification

• Action Recognition

• Facial Image Alignment

• Cuff-less Estimation of Blood Pressure

دانلود
دکتر بیژن وثوقی وحدت

دکتر وثوقی وحدت، بیژن

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه ششم - اتاق 616 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165933+

ایمیل: vahdat@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• مدل‌سازی سیستم عصبی شبکیه

• سیستم نمایش رگ با مادون قرمز

• پردازش تصاویر اسپرم انسان برای تشخیص ناباروری

• سیستم عکس‌برداری امپدانس الکتریکی

• تشخیص بافت‌های سرطانی با یادگیری عمیق

دانلود