سیستم‌ها و شبکه‌های مخابراتی

دکتر آشتیانی، فرید

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 607 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165924+

ایمیل: ashtianimt@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• آنالیز و بهبود تأخیر در سیستم‌های ذخیره‌سازی و واکشی داده در شبکه‌های موبایل

• آنالیز و بهبود کارایی شبکه‌های نسل ششم با توجه به فناوری‌های نوظهور مانند سطوح هوشمند جهت هدایت هوشمندانه امواج

• آنالیز و طراحی پروتکل‌های شبکه با توجه به معیار پایه‌ای سن اطلاعات

دانلود
دکتر روح‌الله امیری

دکتر امیری، روح‌الله

استادیار

نشانی دفتر کار: طبقه سوم- 314 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165945+

ایمیل: amiri@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• Statistical signal processing

• Radio localization and sensing

• Radar and EW

• AI for communications and radar

• ISAC

دانلود

دکتر امینی، آرش

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه هفتم- 718 بال شرقی

شماره تلفن: 982166164382+

ایمیل: aamini@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• سامانه ارزیابی کیفیت صدا، تصویر و ویدئو به کمک معیارهای مختلف

• سامانه تشخیص و تعقیب افراد در یک ساختمان با چندین دوربین

• مدل‌سازی و پردازش سیگنال (به خصوص تصویر) به کمک گراف

دانلود
دکتر مسعود بابایی‌زاده

دکتر بابایی‌زاده، مسعود

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 608 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165925+

ایمیل: mbzadeh@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• چالش‌های استخراج و جداسازی کور منابع مختلف

• الگوریتم‌های بازیابی تنک و یادگیری دیکشنری با ابعاد بالا برای حسگری فشرده

• پردازش سیگنال و یادگیری ماشین به منظور داده‌کاوی در داده‌های مالتی‌مودال

دانلود
دکتر حمید بهروزی

دکتر بهروزی، حمید

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 604 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165946+

ایمیل: behroozi@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• Secure Communication for the Internet-of-Things, and for UAV-aided Cooperative Multiple Access Network using Machine-Learning based Physical Layer Techniques

• Hybrid Precoding and Beamforming with Deep Learning for Millimeter Wave massive MIMO and 5G Communication Networks

• MIMO Radars: Detection, DOA Estimation, Sparse Antenna and Pulse Placement

دانلود
دکتر فریدون بهنیا

دکتر بهنیا، فریدون

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه چهارم- 421 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165967+

ایمیل: behnia@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• رادار

• پردازش سیگنال

• موقعیت‌یابی

دانلود
دکتر محمدرضا پاک‌روان

دکتر پاک‌روان، محمدرضا

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه هفتم- 714 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165922+

ایمیل: pakravan@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• بهسازی طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های مخابرات نوری و بی‌سیم برای تبادل داده‌ها در شبکه‌های نسل جدید

دانلود
دکتر بابک حسین‌خلج

دکتر حسین‌خلج، بابک

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه چهارم- 413 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165958+

ایمیل: khalaj@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• پیاده‌سازی بستر هوشمند شبکه‌های نوین موبایل نسل 5 و مابعد

• روش‌های یادگیری و پردازش توزیع شده در لبه شبکه (Edge Computing)

• شناسایی درمان دارویی متناسب با داده‌های ژنومیک در روش نوین Precision Medicine

دانلود
دکتر جواد صالحی

دکتر صالحی، جواد

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه اول- 118 بال غربی

شماره تلفن: 982166164346+

ایمیل: jasalehi@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• Fundamentals of quantum communication signals and systems

• Optical multiaccess networks (fiber based and wireless)

• Wireless communications for new generations of mobile systems

دانلود
دکتر محمدرضا عارف

دکتر عارف، محمدرضا

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 619 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165935+

ایمیل: aref@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• تئوری اطلاعات، رمزنگاری و امنیت

دانلود
دکتر سیدمحمد کرباسی

دکتر کرباسی، سیدمحمد

استادیار

نشانی دفتر کار: طبقه پنجم- 501 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165903+

ایمیل: m.karbasi@sharif.ir

وب‌سایت: صفحه شخصی

• بهبود تصویربرداری راداری

• طراحی فیلتربانک بهینه جهت پردازنده‌های پهن‌باند

• طراحی مفهومی رادار پسیو مبتنی بر ماهواره

• دسته‌بندی سیگنال‌های راداری مبتنی بر هوش مصنوعی

دانلود
دکتر محمدمهدی مجاهدیان

دکتر مجاهدیان، محمدمهدی

استادیار

نشانی دفتر کار: طبقه سوم- 313 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165931+

ایمیل: mojahedian@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• حوزه‌های مختلف تئوری اطلاعات و رمز Various areas of Information and Coding Theory

دانلود
دکتر مهتاب میرمحسنی

دکتر میرمحسنی، مهتاب

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 609 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165926+

ایمیل: mirmohseni@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• Security and privacy in distributed systems and networks

• Molecular communication networks

• Emerging technologies in future networks (5G and beyond)

دانلود
دکتر محمدمهدی نایبی

دکتر نایبی، محمدمهدی

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 627 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165943+

ایمیل: nayebi@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• تئوری شناسایی و تخمین

• پردازش سیگنال راداری

• تشخیص الگو

• سازگاری الکترومغناطیسی

• مخابرات

دانلود
دکتر معصومه نصیری کناری

دکتر نصیری کناری، معصومه

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه اول- 117 بال غربی

شماره تلفن: 982166164333+

ایمیل: mnasiri@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• مخابرات بی‌سیم

دانلود

دکتر هادی، محمد

استادیار

نشانی دفتر کار: طبقه اول - اتاق 107 بال غربی

شماره تلفن: 982166164383+

ایمیل: mohammad.hadi@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• مدیریت تخصیص منابع در شبکه‌های نوین نوری

• مدیریت تخصیص منابع در شبکه‌های نوین رادیویی

• مدیریت شبکه مبتنی بر هوش مصنوعی

دانلود
دکتر محمدحسین یاسائی میبدی

دکتر یاسائی میبدی، محمدحسین

استادیار

نشانی دفتر کار: طبقه هفتم- 717 بال شرقی

شماره تلفن: 982166164327+

ایمیل: yassaee@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• بررسی محدودیت‌های اساسی (از دید نظریه اطلاعات) شبکه‌ها با لحاظ‌کردن تأخیر

• مخابره پنهان (Covert communications) روی شبکه‌ها

• بررسی معیارهای (مترهای) همبستگی و کاربرد آن در مخابرات امن (کلاسیک و کوانتومی) و یادگیری

• یادگیری آماری توزیع‌شده

دانلود