کنترل و سیستم‌های دینامیکی
دکتر بهزاد آهی

دکتر آهی، بهزاد

استادیار

نشانی دفتر کار: طبقه سوم- اتاق 309 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165976+

ایمیل: ahi@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی
 

• تلفیق داده در سیستم‌های چند حسگری (با تمرکز بر مسئله تلفیق رادار، دوربین و لیدار در ماشین خودران)

• طراحی مسیر (با تمرکز بر مسئله ماشین خودران و مولتی روتور)

• ناوبری تلفیقی (اینرسی-ماهواره‌ای-تصویری)

• تئوری تخمین و فیلترهای غیرخطی

• کنترل امن بر مبنای محاسبات چندجانبه

• کنترل بر مبنای روش حذف اغتشاش فعال

دانلود
دکتر مریم بابازاده

دکتر بابازاده، مریم

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه هفتم- 716 بال شرقی

شماره تلفن: 982166164362+

ایمیل: babazadeh@sharif.ir

وب‌سایت: صفحه شخصی

• یادگیری توزیع‌یافته در سیستم‌های کنترلی نامتراکم

• استراتژی بهینه درمان در بیماری‌های با دینامیک تکاملی

• قیمت‌گذاری بهینه در سامانه‌های تبلیغاتی آنلاین

دانلود
دکتر محمدصالح تواضعی

دکتر تواضعی، محمدصالح

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه هفتم- 715 بال شرقی

شماره تلفن: 982166164386+

ایمیل: tavazoei@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• تطبیق‌پذیری در سیستم‌های کنترلی مرتبط با سنتتیک‌بیولوژی

• کنترل رویداد محور: روش‌ها و کاربردها

• تحلیل و کنترل رفتارهای نوسانی در سیستم‌های دینامیکی

دانلود
دکتر محمد حائری

دکتر حائری، محمد

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه چهارم- 418 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165964+

ایمیل: haeri@sharif.ir

وب‌سایت: صفحه شخصی

• کنترل ترافیک با استفاده از چراغ‌های راهنمایی در شبکه‌های ترافیک شهری مقیاس بزرگ

• مسیریابی دینامیکی وسایل نقلیه در شبکه حمل و نقل

• مدیریت برخط شارژ/دشارژ خودروهای الکتریکی

دانلود
دکتر امین رضایی‌زاده

دکتر رضایی‌زاده، امین

استادیار

نشانی دفتر کار: طبقه اول- 108 بال غربی

شماره تلفن: 982166164345+

ایمیل: aminre@sharif.ir

وب‌سایت: صفحه شخصی

• کنترل اتوماتیک مبتنی بر بهینه‌سازی و تئوری تخمین

دانلود
دکتر امین نوبختی

دکتر نوبختی، امین

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه هفتم- 708 بال شرقی

شماره تلفن: 982166164393+

ایمیل: nobakhti@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• Percision agriculture

• Quantum computation control

• Wind farm control

دانلود